Zrenjaninski put 94
Beograd
Telefon: +381 61 654 33 78
E-mail: skolatulumba@gmail.com

Usluge

Usluge koje pružamo:

Podučavanje i prevodilačke usluge (sve vrste usmenih i pismenih prevoda).

Jezici

Engleski, turski, norveški, italijanski, nemački, arapski, persijski, francuski, španski, ruski, mađarski, rumunski, kineski, portugalski, japanski, švedski, danski, grčki, albanski, češki, ukrajinski, holandski, bugarski, slovački, srpski za strance i još mnogo drugih jezika.

Nivoi:

Svi nivoi (E, A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Uzrasti:

Predškolski, školski i odrasli.

Vrste kurseva:

Redovni, ubrzani, konverzacijski, specijalizovani, individualni, poluindividualni i grupni kursevi, kao i kursevi za firme.

Vrste časova:

Individualni, poluindividualni, grupni časovi i radionice.

Mesto održavanja kurseva i individualnih časova:

U školi, kod Vas i online.

Priprema za polaganje sledećih ispita:

Prijemni ispit na Filološkom fakultetu, svi ispiti na Filološkom fakultetu (svi jezici/studijske grupe), CAMBRIDGE English i TOEFL ispiti (KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL), TÖMER ispit za turski jezik, DELE ispit za španski, CELI/CILS ispit za italijanski,DELF/DALF ispit za francuski,Bergentest za norveški, Swedex za švedski, kao i ispit Goethe Instituta za nemački jezik, i Instituta Puškin za ruski jezik.

Vreme održavanja nastave:

Časovi se održavaju tokom celog dana, u toku cele nedelje (radnim danima i vikendom), u zavisnosti od trenutnog rasporeda časova.

Nivoi naših kurseva usklađeni su sa Zajedničkim Jezičkim Okvirom Saveta Evrope, (CEF nivoi -“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE”).

Trajanje kursa, odnosno jednog nivoa jezika je od 3 do 6 meseci, u zavisnosti od jezika i vrste kursa.

Po završetku redovnog kursa, svi polaznici koji polože završni ispit, a nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda, ostvaruju pravo na izdavanje zvaničnog sertifikata Centra za učenje stranih jezika “Tulumba”.

Prevodilačke usluge:

 • Hitne usluge prevođenja rade se odmah!
 • Cenovnik usluga prevođenja zavisi od mnogih faktora kao sto su: obim teksta, rok za predaju prevedenog materijala, složenost dokumenata i način obrade.
 • Tržišni uslovi poslovanja i postojanja na tržištu RS određuju cene prevođenja.
 • Prevodilačka strana je mera za formiranje cene.
 • Strana podrazumeva 1800 slovnih mesta računajući i razmake.
 • Cene usluga su u dinarskoj protivrednosti računato po zavničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Pismeno prevođenje

 • Prevod sa sudskom overom - engleski jezik, 1 autorska strana 10€
 • Prevod sa stranog jezika/na strani jezik, 1 autorska strana 10 - 30€

Usmeno prevođenje

 • 1 sat simultanog prevođenja 100 - 300€
 • 1 sat konsekutivnog prevođenja 50 - 100€
 • Prevodjenje po danu 50 - 100€

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na sajtu skolatulumba.com, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja škole "Tulumba" su zabranjeni.

“Drugarica mi je preporucila školu „Tulumba“. Cena je vrlo pristupačna i jedan je od najvežnijih razloga...”

Ivana Veljković
18. 05. 2011.

detaljnije

“Veoma sam zadovoljna prostorijama, nastupom predavača, kao i konceptom časa. Obaveštena sam o svim bitnim pitanjima...”

Slavica Petrović
18.05.2011.

detaljnije

„Zadovoljan sam konceptom časova, ljubaznošću, cena je povoljna...”

Rođa Gvozdenović
10.06.2011.

detaljnije