Zrenjaninski put 94
Beograd
Telefon: +38161 654 33 78
E-mail: skolatulumba@gmail.com

Italijanski jezik

Italijanski jezik, uključujući i sve njegove dijalekte, pripada grupi romanskih, tačnije neolatinskih jezika.Mnoštvo dijalekata italijanskog jezika možemo podeliti na dve velike grupe i to severne dijalekte (settentrionali) i centralno-južne (centro meridionali).

Ujedinjenje Italije koje je proglašeno 1861. i ostvareno 1870. godine imalo je dalekosežnih posledica ne samo na političkom planu, već i na socijalnom, ekonomskom i kulturnom planu.Promene su se odrazile i na jezik, pogotovu što se tiče smanjenja broja nepismenih širom zemlje.Italijanski jezik je postao univerzalni jezik čitave nacije, a pisani i govorni jezik su se konačno približili jedan drugome posle vekova razdvojenosti.U italijanskom jeziku koji govorimo danas se ogledaju kako napredak, tako i kontradikcije jednog društva koje je prošlo kroz promene i koje nastavlja da se menja. Stoga, počnite sa učenjem italijanskog jezika da biste što pre postali deo mnogovekovne tradicije, a isto tako i doprineli širenju i unapredjivanju jezika jedne od najlepših svetskih kultura!

METODE / NASTAVNA SREDSTVA / KURSEVI

U ovoj igri podučavanja stranog jezika postoje tri osnovna elementa - student, profesor i nastavni materijal.Jedna od najbitnijih stvari je da su ova tri elementa povezana harmonijom, razumevanjem i fluidnošću.Podučavanje ne predstavlja puko prenošenje sadržaja, već i učestvovanje u obrazovnom razvoju studenta.Student, sa druge strane, ne predstavlja "skladište" informacija, već nekoga ko razvija svojevrsni skup saznanja.Stoga, metod koji predvidja naša škola jezika je pretežno konverzacijski, dakle, predstavlja stimulaciju razmene informacija, prenošenje saznanja i pobudjivanje interesovanja kod studenata.Pored razvijanja sposobnosti komunikacije, nastavni materijal sadrži i zadatke čiji je cilj razvijanje ortografskih sposobnosti studenata, kao i što lakše usvajanje gramatike i to kroz konkretne jezičke situacije, s obzirom na to da su nastavne jedinice obogaćene savremenim tekstovima.

Buon lavoro!

Izdanja koja se koriste su Alma Edizioni, Edilingua Edizioni, Guerra Edizioni, kao i dodatni materijal.

Kurs za decu od 7 do 11 godina traje 12 nedelja i to 3 puta po 45 minuta nedeljno.

Priprema za boravak u inostranstvu se održava u vidu intenzivnog kursa i to 3 do 5 dvočasa nedeljno u trajanju od 28 dvočasa.

Priprema za polaganje ispita se organizuje u vidu individualnih časova (po potrebi dva do tri polaznika istih interesovanja).

Testiranje polaznika koji su ranije učili italijanski jezik vrši se radi preciznijeg utvrđivanja nivoa znanja.

Nivoi kurseva uskladjeni su sa zajedničkim evropskim okvirom (CEF – Common European Framework for Languages) i stoga se označavaju sa A1 – C2 (od početnog nivoa znanja do visokog nivoa znanja):

Poslovni italijanski za ekonomiste, pravnike i lekare se odvija na sledeći način:

Vrsta kursaPotreban nivo znanjaDužina trajanja
ITALIANO PER ECONOMISTIA2/C240 dvočasa (5 meseci)
ITALIANO PER GIURISTIB1/C240 dvočasa (5 meseci)
ITALIANO PER MEDICIB1/C240 dvočasa (5 meseci)

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na sajtu skolatulumba.com, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja škole "Tulumba" su zabranjeni.

“Drugarica mi je preporucila školu „Tulumba“. Cena je vrlo pristupačna i jedan je od najvežnijih razloga...”

Ivana Veljković
18. 05. 2011.

detaljnije

“Veoma sam zadovoljna prostorijama, nastupom predavača, kao i konceptom časa. Obaveštena sam o svim bitnim pitanjima...”

Slavica Petrović
18.05.2011.

detaljnije

„Zadovoljan sam konceptom časova, ljubaznošću, cena je povoljna...”

Rođa Gvozdenović
10.06.2011.

detaljnije