Zrenjaninski put 94
Beograd
Telefon: +38161 654 33 78
E-mail: skolatulumba@gmail.com

Engleski jezik

Engleski jezik je svetski poslovni jezik, idiom komunikacije i kulture, i u savremenom svetu postaje neprihvatljivo pronaći bolji posao, često putovati ili se snalaziti u svakodnevnim okolnostima bez poznavanja ovog jezika. Vaš motiv za učenje može biti i četovanje sa prijateljima ili čista ljubav prema ovom jeziku, tj. slušanje muzike ili čitanje literature.

Učenje jezika je složen proces i podrazumeva ovladavanje različitim veštinama i registrovanje Vaših potreba i osobenosti od strane predavača. Kakvi god da su Vaši afiniteti, radne navike ili aktivni rokovi na poslu, ovaj kurs će Vam svojim originalnim i angažovanim konceptom omogućiti da progovorite engleski jezik, ili da sa velikim samopouzdanjem potražite bolji posao ili odete na putovanje. Profesorka je aktuelni govornik više jezika i poseduje višegodišnje iskustvo u prevodilaštvu i pedagoškom radu sa svim nivoima i uzrastima. Primenjuje vrlo fleksibilan početni koncept i moderne metode učenja.

Koncept nastave podrazumeva:

Vaša prisutnost i istrajnost u radu biće nagrađeni dobro osmišljenim rečenicama i potpunim savladavanjem gradiva. Nakon savladanog jednog kursa, tj. sticanja sertifikata, verovatno ćete sa svojim kolegama iz grupe poželeti da proširite svoje znanje i usavršite neke od sledećih kurseva.

Redovni kursevi engleskog jezika za odrasle i tinejdžere

Beginner course - A1 nivo po CEF - u

Kurs je namenjen polaznicima koji nemaju iskustva u učenju engleskog jezika, oni savladavaju vokabular od samog početka i usvajaju najosnovnije gramatičke jedinince. Kreće se od savladavanja pravila čitanja i pisanja, predstavljanja, učenja brojeva, osnovnih pojmova, da bi se na kraju kursa stekla solidna osnova iz oblasti gramatike i rečnika i uvežbao govor i razumevanje u svakodnevnim životnim situacijama.

Trajanje kursa: 3 i po meseca.

Elementary course - A2 nivo po CEF - u

Namenjen apsolutnim početnicima ili polaznicima koji na pozicionom testu pokazuju oskudno znanje gramatike i leksike. Pruža savladavanje osnovnih gramatičkih struktura i snalaženje u svakodnevnim komunikacionim situacijama.

Trajanje kursa: 3 i po meseca.

Pre - intermediate course - B1 nivo po CEF - u

Kurs koji otvara put ka tečnosti u komunikaciji: obnavljanje glagolskih vremena sa prethodnog nivoa, pisanje eseja i uvod u nove konstrukcije i obilje novih reči u nastavi.

Trajanje kursa: 4 meseca.

Intermediate course - B2 nivo po CEF - u

Na ovom kursu se govor ubrzava i diskutuje se o različitim temama, polaznik je osamostaljen u povezivanju gradiva, prevođenju i sporazumevanju.

Trajanje kursa: 4 meseca.

Upper - intermediate course – B2/2 po CEF - u

Ovaj kurs upisuju polaznici čiji je cilj visoka komunikativna kompetencija, poznavanje svih glagolskih vremena, pogađanje reči iz konteksta, poznavanje književnog engleskog jezika.

Trajanje kursa: 4 meseca.

Advanced course – C1 nivo po CEF – u,

Proficiency course – C2 nivo po CEF - u

Ako želite da Vaša jezička kompetencija bude bliska izvornim govornicima, ako želite da učite engleski jezik na profesionalnom nivou, oblikujte svoje znanje na C1 i C2 nivou.

Trajanje kursa: 4 meseca.

U okviru svih nivoa redovnih kurseva engleskog jezika postoji mogućnost pohađanja još dva do tri podnivoa, radi utvrđivanja gradiva i/ili usavršanja iz određenih oblasti.

Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment (CEF) nivoi*

*Tabela je preuzeta sa www.cambridgeesol.org.

Specijalizovani kursevi za odrasle i tinejdžere

Business English Programme - poslovni engleski jezik

BEC 1,2,3 priprema Vas za poslovne takmace u oblasti ekonomije, komercijale, menadžmenta... Omogućava lakše i uspešnije snalaženje u kancelariji, na sastancima, internetu i sl.

Konverzacijski i ubrzani konverzacijski kurs engleskog jezika

Konverzacijske kurseve, kao i ubrzane konverzacijske kurseve engleskog jezika čini devet nastavnih celina koje su predviđene za devet dvočasa svakog od kurseva. Ubrzani konverzacijski kurs podrazumeva 3 dvočasa nedeljno, dok redovni podrazumeva dva dvočasa nedeljno. (Konverzacijski kurs za sve nivoe obuhvata ukupno 9 dvočasa, časovi se održavaju tempom od 2 dvočasa nedeljno, dok ubrzani konverzacijski kurs takođe obuhvata 9 dvočasa, ali se časovi održavaju tempom od 3 dvočasa nedeljno.)

Preduslov za pohađanje konverzacijskih kurseva je prethodno završen redovni kurs engleskog jezika istog nivoa, odnosno položen ulazni test koji pokazuje da polaznik poseduje neophodno predznanje za konverzacijske kurseve. U okviru svih nivoa konverzacijskih kurseva postoji mogućnost pohađanja još dva do tri podnivoa u cilju obnavljanja gradiva ili usavršavanja konverzacije na određenom polju.

Konverzacijski kursevi podeljeni su na sledeće nivoe: početni nivo (učenik može pohađati ovaj kurs nakon završenog A1 ili A2 nivoa redovnog kursa engleskog jezika); niži srednji nivo 1, niži srednji nivo 2 i niži srednji nivo 3 (učenik može pohađati ove kurseve nakon završenog B1 nivoa redovnog kursa engleskog jezika); srednji nivo 1, srednji nivo 2 i srednji nivo 3 (učenik može pohađati ove kurseve nakon završenog B2 nivoa redovnog kursa engleskog jezika); viši srednji nivo 1, viši srednji nivo 2, viši srednji nivo 3 (učenik može pohađati ove kurseve nakon završenog C1 nivoa redovnog kursa engleskog jezika) i napredni nivo 1, napredni nivo 2 i napredni nivo 3 (učenik može pohađati ove kurseve nakon završenog C2 nivoa redovnog kursa engleskog jezika).

Početni konverzacijski kurs, A1 i A2 (beginner, elementary), podrazumeva usvajanje osnovnih izraza, te gramatike engleskog jezika. U okviru devet dvočasa se obrađuje pet glagolskih vremena, kao i morfologija engleskog jezika koja podrazumeva usvajanje osnovnih predloških, kao i priloških izraza. Preduslov za kvalifikovanje je položen ispit A1 nivoa redovnog kursa engleskog jezika, odnosno A2 nivoa engleskog jezika, te poznavanje prostog prošlog vremena (The Past Simple Tense), kao i participa prošlog (The Past Participle) nepravilnih glagola engleskog jezika.

Niži srednji konverzacijski kurs, B1 (pre - intermediate), podrazumeva korišćenje osnovnih glagolskih vremena, te usvajanje složenijih izraza i gramatike engleskog jezika. U okviru devet dvočasa se obrađuje 8 glagolskih vremena, prvi i drugi kondicional, te pasiv kroz svakodnevne izraze. U okviru B1 konverzacijskog kursa postoji mogućnost pohađanja još dva do tri podnivoa, radi utvrđivanja i što boljeg korišćenja mnoštva gramatičkih formula koje sam nivo podrazumeva. Preduslov za kvalifikovanje je položen ispit B1 nivoa redovnog kursa engleskog jezika.

Srednji konverzacijski kurs engleskog jezika, B2 (intermediate), podrazumeva korišćenje složenih izraza, te gramatike engleskog jezika. Osnovni cilj ovog nivoa je aktivno korišćenje velikog broja gramatičkih formula, svih kondicionala, te indirektnog govora u engleskom jeziku. Govornik se postavlja u različite svakodnevne situacije, te uviđa da je upotreba prethodno navedenih gramatičkih partija zapravo sveprisutna pojava u jeziku. Poređenjem svakodnevnih izraza srpskog i engleskog jezika, odnosno komparativnom metodom, ispravljaju se greške koje govornici često prave usled pogrešne analogije. U okviru B2 konverzacijskog kursa postoji mogućnost pohađanja još dva do tri podnivoa, radi utvrđivanja i što boljeg korišćenja mnoštva gramatičkih formula koje sam nivo podrazumeva. Preduslov za kvalifikovanje je završen B2 nivo redovnog kursa engleskog jezika.

Ukoliko polaznik smatra da poseduje viši nivo znanja od prethodno navedenih, postoji mogućnost polaganja testova za viši srednji konverzacijski kurs, kao i za napredne konverzacijske kurseve engleskog jezika.

Prethodno navedene testove je moguće polagati u školi i to besplatno. Testovi su uglavnom bazirani na gramatici koju svaki nivo podrazumeva, dok za srednje i više nivoe postoji i deo gde je potrebno prevesti određene tekstove.

FOND ČASOVA PO NIVOIMA

Redovni kursevi engleskog jezika za decu

DEČIJI – PREDŠKOLSKI REDOVNI KURS ENGLESKOG JEZIKA

DEČIJI – OSNOVNOŠKOLSKI REDOVNI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Redovni kursevi engleskog jezika za odrasle i tinejdžere

Beginner course - A1 nivo

Elementary course - A2 nivo

Pre - intermediate course - B1 nivo

Intermediate course - B2 nivo

Upper - intermediate course - B2/2 nivo

Advanced course - C1 nivo

Proficiency course - C2 nivo

PRIPREMA ZA POLAGANJE MEĐUNARODNO PRIZNATIH CAMBRIDGE English ISPITA (FCE, CAE, CPE)

WELCOME TO OUR SCHOOL

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na sajtu skolatulumba.com, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja škole "Tulumba" su zabranjeni.

“Drugarica mi je preporucila školu „Tulumba“. Cena je vrlo pristupačna i jedan je od najvežnijih razloga...”

Ivana Veljković
18. 05. 2011.

detaljnije

“Veoma sam zadovoljna prostorijama, nastupom predavača, kao i konceptom časa. Obaveštena sam o svim bitnim pitanjima...”

Slavica Petrović
18.05.2011.

detaljnije

„Zadovoljan sam konceptom časova, ljubaznošću, cena je povoljna...”

Rođa Gvozdenović
10.06.2011.

detaljnije