Zrenjaninski put 94
Beograd
Telefon: +38161 654 33 78
E-mail: skolatulumba@gmail.com

Komentari učenika:

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na sajtu skolatulumba.com, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja škole "Tulumba" su zabranjeni.