Zrenjaninski put 94
Beograd
Telefon: +381 62 8097 532
E-mail: skolatulumba@gmail.com

Testiranja i sertifikati

Testovi:

Sertifikati:

Na kraju svakog kursa jezika vrši se završno pismeno testiranje a potom i usmeni ispit koji obuhvataju celokupno gradivo pređeno u toku kursa, po odgovarajućim veštinama (govor, slušanje, pisanje, čitanje i jezik u praksi (gramatika i leksika). Za ovo testiranje koriste se testovi usklađeni sa opisima nivoa saveta Evrope – ZJO (Zajednički Jezički Okvir).

Po završetku redovnog kursa, svi polaznici koji polože završni ispit, a nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda, ostvaruju pravo na izdavanje zvaničnog sertifikata Centra za učenje stranih jezika “Tulumba”.

Nivoi naših kurseva usklađeni su sa Zajedničkim Jezičkim Okvirom Saveta Evrope (CEF nivoi -“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE”).

Sertifikati i diplome koje izdaju obrazovne institucije u Srbiji (registrovane za podučavanje iz domena stranih jezika) validne su na teritoriji Republike Srbije i mogu se iskoristiti kao dokaz o znanju stranog jezika. Međunarodno priznate sertifikate polaznici mogu dobiti nakon što polože jedan od ispita koji organizuje British Council (TOEFL/IELTS/Cambridge) za engleski jezik, Institut Servantes za španski jezik, Goethe Institut za nemački jezik i td. Škola vrši pripremu za polaganje Cambridge ispita za engleski jezik, DELE ispita za španski, TÖMER ispita za turski jezik, CELI/CILS ispita za italijanski, DELF/DALF ispita za francuski, Bergentest ispita za norveški, Swedex ispita za švedski, kao i ispita Goethe Instituta za nemački jezik i Instituta Puškin za ruski jezik.

Napominjemo da u našoj zemlji ne postoji zvaničan postupak akreditacije sertifikata u ovoj vrsti obrazovanja i da se pripadnost škole nekom međunarodnom lancu škola ne može istovremeno smatrati i akreditacijom sertifikata.

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na sajtu skolatulumba.com, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja škole "Tulumba" su zabranjeni.

“Drugarica mi je preporucila školu „Tulumba“. Cena je vrlo pristupačna i jedan je od najvežnijih razloga...”

Ivana Veljković
18. 05. 2011.

detaljnije

“Veoma sam zadovoljna prostorijama, nastupom predavača, kao i konceptom časa. Obaveštena sam o svim bitnim pitanjima...”

Slavica Petrović
18.05.2011.

detaljnije

„Zadovoljan sam konceptom časova, ljubaznošću, cena je povoljna...”

Rođa Gvozdenović
10.06.2011.

detaljnije