Zrenjaninski put 94
Beograd
Telefon: +38161 654 33 78
E-mail: skolatulumba@gmail.com

Testiranja i sertifikati

Testovi:

Sertifikati:

Na kraju svakog kursa jezika vrši se završno pismeno testiranje a potom i usmeni ispit koji obuhvataju celokupno gradivo pređeno u toku kursa, po odgovarajućim veštinama (govor, slušanje, pisanje, čitanje i jezik u praksi (gramatika i leksika). Za ovo testiranje koriste se testovi usklađeni sa opisima nivoa saveta Evrope – ZJO (Zajednički Jezički Okvir).

Po završetku redovnog kursa, svi polaznici koji polože završni ispit, a nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda, ostvaruju pravo na izdavanje zvaničnog sertifikata Centra za učenje stranih jezika “Tulumba”.

Nivoi naših kurseva usklađeni su sa Zajedničkim Jezičkim Okvirom Saveta Evrope (CEF nivoi -“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE”).

Sertifikati i diplome koje izdaju obrazovne institucije u Srbiji (registrovane za podučavanje iz domena stranih jezika) validne su na teritoriji Republike Srbije i mogu se iskoristiti kao dokaz o znanju stranog jezika. Međunarodno priznate sertifikate polaznici mogu dobiti nakon što polože jedan od ispita koji organizuje British Council (TOEFL/IELTS/Cambridge) za engleski jezik, Institut Servantes za španski jezik, Goethe Institut za nemački jezik i td. Škola vrši pripremu za polaganje Cambridge ispita za engleski jezik, DELE ispita za španski, TÖMER ispita za turski jezik, CELI/CILS ispita za italijanski, DELF/DALF ispita za francuski, Bergentest ispita za norveški, Swedex ispita za švedski, kao i ispita Goethe Instituta za nemački jezik i Instituta Puškin za ruski jezik.

Napominjemo da u našoj zemlji ne postoji zvaničan postupak akreditacije sertifikata u ovoj vrsti obrazovanja i da se pripadnost škole nekom međunarodnom lancu škola ne može istovremeno smatrati i akreditacijom sertifikata.

Po završenom kursu i položenom završnom ispitu, polaznici dobijaju sertifikat na srpskom i engleskom jeziku sa oznakom dostignutog nivoa u skladu sa nivoima Saveta Evrope i ocenom izvedenom na osnovu pismenog i usmenog dela završnog ispita i celokupnog rada tokom kursa.

Ukoliko polaznik ne položi završni ispit može se organizovati ponovno polaganje u narednom roku.

IZDAVANJE SERTIFIKATA BEZ POHAĐANJA KURSA/NASTAVE

Centar za učenje stranih jezika "Tulumba” jezika može da izda sertifikat ili potvrdu o znanju odredjenog nivoa jezika i kandidatima koji nisu pohađali kurs/nastavu. Zainteresovani mogu zakazati termin za testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja, a zatim polagati test koji odgovara tom nivou i testira sve jezičke veštine.

POTVRDA O NIVOU ZNANJA STRANOG JEZIKA

Ukoliko Vam je potrebna potvrda kojom je potrebno dokazati Vaše znanje stranog jezika, a ne želite da pohađate kurs, u "Tulumba" centru za učenje stranih jezika možete pristupiti testiranju i u kratkom roku dobiti potvrdu. Takođe, potvrdu možemo izdati i svim našim polaznicima koji nakog završenog kursa, odnosno nivoa jezika, polože završni ispit.

KADA SE ODRŽAVA TESTIRANJE/POLAŽE ISPIT ZA POTVRDU/SERTIFIKAT?

Za testiranje/ispit je potrebno najaviti se na 061/654-33-78 ili skolatulumba@gmail.com i izvršiti uplatu sedam dana ranije kako bismo Vam rezervirali termin za polaganje. Testiranje se obavlja svim radnim danima i vikendom, tokom celog dana.

Najčešće postavljana pitanja:

Za koje jezike se održava testiranje/ispit?

Engleski, nemački, francuski, italijanski i ruski.

Od čega se sastoji test/ispit?

Od pismenog dela u trajanju od 60 minuta i usmenog dela u trajanju od 30 minuta. Pismeni deo testira Vaše celokupno znanje jezika od početnog A1 do naprednog C1 nivoa, a naglasak testiranja je na gramatici, pravilnoj upotrebi glagolskih vremena, zadacima sa vokabularom, pisanju kraćeg eseja, čitanju sa razumevanjem. Na osnovu uspeha na pismenom i usmenom delu ispita procenjujemo nivo znanja stranog jezika.

Ukupno trajanje testiranja?

90 minuta

Kada ću dobiti potvrdu/sertifikat?

Odmah nakon testiranja (rok je sedam radnih dana) izdaćemo Vam potvrdu/sertifikat na kome je nivo znanja koji ste postigli prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

Napomena: Minimalni neophodni nivo znanja za dobijanje potvrde je A1.1.

Može li se polagati test/ispit za određeni nivo?

Testira se celokupno poznavanje jezika od najnižeg prema najvišem nivou. Na osnovu uspeha na ispitu, na pismenom i usmenom delu, određujemo najviši nivo znanja kandidata.

Kako se pripremiti za test/ispit i postoje li stari primerci ispita?

Budući da se na testu/ispitu testira aktuelno služenje i poznavanje stranog jezika, ciljane pripreme nema, a svaki kandidat se priprema samostalno skladno svom predznanju.

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na sajtu skolatulumba.com, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja škole "Tulumba" su zabranjeni.

“Drugarica mi je preporucila školu „Tulumba“. Cena je vrlo pristupačna i jedan je od najvežnijih razloga...”

Ivana Veljković
18. 05. 2011.

detaljnije

“Veoma sam zadovoljna prostorijama, nastupom predavača, kao i konceptom časa. Obaveštena sam o svim bitnim pitanjima...”

Slavica Petrović
18.05.2011.

detaljnije

„Zadovoljan sam konceptom časova, ljubaznošću, cena je povoljna...”

Rođa Gvozdenović
10.06.2011.

detaljnije