Zrenjaninski put 94
Beograd
Telefon: +38161 654 33 78
E-mail: skolatulumba@gmail.com

Opšti uslovi pohađanja kursa

1. KVALITET USLUGA

Korisnik se u slučaju pritužbi na kvalitet usluga može žaliti profesoru ili Upravi škole u radno vreme, usmeno ili u pisanom obliku (putem mejla: skolatulumba@gmail.com).

2. KUĆNI RED

Svi polaznici dužni su da se pridržavaju školskog kućnog reda koji je regulisan Pravilnikom o ponašanju učenika. Pravilnik se nalazi na oglasnoj tabli u školi. Korisnik odgovara za štetu učinjenu u okviru nastave i školi u celini. Ako nije moguće utvrditi počinioca, Korisnik snosi odgovornost po načelu solidarnosti. Odluku o visini štete donosi vlasnik škole. Korisnik je dužan da nadoknadi štetu u roku od 8 dana od datuma pismenog rešenja koje potpisuje direktor škole.

3. KLASIFIKACIONI TEST

Klasifikacioni, odnosno ulazni test u pisanom obliku prolaze svi polaznici ukoliko se u školu “Tulumba” upisuju prvi put. Polaznici mladji od 10 godina upisuju se na osnovu usmenog testiranja i razgovora sa sa roditeljem – starateljem i samim polaznikom. Klasifikacioni test ne prolaze učenici koji upisuju početni nivo, kao ni polaznici koji su prethodni nivo završili u školi “Tulumba”, a nisu imali pauzu dužu od 6 meseci. Svi polaznici polažu završni test po završetku kursa. Klasifikacioni, odnosno ulazni test je besplatan za sve polaznike.

4. FOND ČASOVA I PLAĆANJE

Dužina trajanja kursa je određena fondom časova utvrđenim za svaki nivo. Kurs se može platiti odjednom ili u određenom broju rata. Cena kursa, odnosno iznos mesečne rate, ne zavisi od broja časova tokom meseca. Ukoliko polaznik propusti određeni broj časova dužan je da plati punu cenu rate, odnosno kursa. Ukoliko učenik prekine kurs iz bilo kog razloga, u obavezi je da plati ceo kurs, odnosno sve rate do kraja kursa. Polaznici grupnih kurseva ne mogu da pomeraju niti nadoknađuju časove. Polaznici individualnih časova u obavezi su da jave profesoru pomeranje časa najkasnije 2 sata pre početka, u suprotnom u obavezi su da plate čas koji je trebalo da se održi. Ukoliko škola iz opravdanih razloga otkaže časove dužna je da ih nadoknadi po rasporedu utvrđenom u dogovoru sa polaznicima.

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na sajtu skolatulumba.com, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja škole "Tulumba" su zabranjeni.

“Drugarica mi je preporucila školu „Tulumba“. Cena je vrlo pristupačna i jedan je od najvežnijih razloga...”

Ivana Veljković
18. 05. 2011.

detaljnije

“Veoma sam zadovoljna prostorijama, nastupom predavača, kao i konceptom časa. Obaveštena sam o svim bitnim pitanjima...”

Slavica Petrović
18.05.2011.

detaljnije

„Zadovoljan sam konceptom časova, ljubaznošću, cena je povoljna...”

Rođa Gvozdenović
10.06.2011.

detaljnije