Zrenjaninski put 94
Beograd
Telefon: +381 61 654 33 78
E-mail: skolatulumba@gmail.com

Cenovnik

Usluge koje pružamo:

Podučavanje i prevodilačke usluge (sve vrste usmenih i pismenih prevoda).

Jezici

Engleski, turski, norveški, italijanski, nemački, arapski, persijski, francuski, španski, ruski, mađarski, rumunski, kineski, portugalski, japanski, švedski, danski, grčki, albanski, češki, ukrajinski, holandski, bugarski, slovački, srpski za strance i još mnogo drugih jezika.

Nivoi:

Svi nivoi (E, A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Uzrasti:

Predškolski, školski i odrasli.

Vrste kurseva:

Redovni, ubrzani, konverzacijski, specijalizovani, individualni, poluindividualni i grupni kursevi, kao i kursevi za firme.

Vrste časova:

Individualni, poluindividualni, grupni časovi i radionice.

Mesto održavanja kurseva i individualnih časova:

U školi, kod Vas i online.

Priprema za polaganje sledećih ispita:

Prijemni ispit na Filološkom fakultetu, svi ispiti na Filološkom fakultetu (svi jezici/studijske grupe), CAMBRIDGE English i TOEFL ispiti (KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL), TÖMER ispit za turski jezik, DELE ispit za španski, CELI/CILS ispit za italijanski,DELF/DALF ispit za francuski,Bergentest za norveški, Swedex za švedski, kao i ispit Goethe Instituta za nemački jezik, i Instituta Puškin za ruski jezik.

Vreme održavanja nastave:

Časovi se održavaju tokom celog dana, u toku cele nedelje (radnim danima i vikendom), u zavisnosti od trenutnog rasporeda časova.

Nivoi naših kurseva usklađeni su sa Zajedničkim Jezičkim Okvirom Saveta Evrope, (CEF nivoi -“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE”).

Trajanje kursa, odnosno jednog nivoa jezika je od 3 do 6 meseci, u zavisnosti od jezika i vrste kursa.

Po završetku redovnog kursa, svi polaznici koji polože završni ispit, a nisu propustili više od 20% ukupnog nastavnog fonda, ostvaruju pravo na izdavanje zvaničnog sertifikata Centra za učenje stranih jezika “Tulumba”.

Cene kurseva engleskog jezika u mesečnim ratama*

Broj polaznika u grupiNedeljnoUkupnoCena
Grupna nastava (4 – 6 polaznika), cena za nove učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno3350 din.
Grupna nastava (4 – 6 polaznika), cena za redovne učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno3150 din.
Grupna nastava (4 – 6 polaznika), cena za stalne učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno2850 din.
Poluindividualne grupe (2 – 3 polaznika) 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno4200 din.
Poluindividualne grupe (2 – 3 polaznika), cena za redovne i stalne učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno4000 din.
Individulni kurs (1 polaznik), cena za nove učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno10400 din.
Individulni kurs (1 polaznik), cena za redovne učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno10000 din.
Individulni kurs (1 polaznik), cena za stalne učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno9600 din.
*Svi kursevi mogu da se plaćaju u mesečnim ratama, u gotovini ili čekovima građana, prvog časa u mesecu (odnosi se na mesec kursa, a ne na kalendarski mesec)! Za uplatu kursa odjednom, u gotovini, odobravamo popust od 10%!
*Polaznici koji steknu status redovnog učenika, kurs engleskog jezika plaćaju po nižoj ceni od redovne, 3150 umesto 3350 dinara mesečno, dok učenici koji steknu status stalnog učenika, kurs plaćaju u mesečnim ratama u iznosu od 2850, umesto 3350 din. Status redovnog učenika učenici stiču tako što nakon završenog redovnog kursa, odnosno jednog nivoa engleskog jezika u našoj školi, odmah upišu sledeći nivo. Status stalnog učenika učenici stiču nakon završena 3 kursa, odnosno 3 nivoa u kontinuitetu, u našoj školi.
*Svi učenici koji steknu status privilegovanih učenika, nakon ostvarenog izuzetnog uspeha ili nakon višegodišnjeg pohađanja časova ili kurseva u našoj školi, kurseve i/ili časove plaćaju po posebnoj ceni, formiranoj za privilegovane učenike.
*Ukoliko nije naglašeno drugačije, cene važe za sve kategorije učenika.

Cene konverzacijskih kurseva engleskog jezika*

Broj polaznika u grupiNedeljnoUkupnoCena*
Poluindividualne grupe (2 – 3 polaznika) 2 dana po 2 časa (90min.)9 dvočasa/18 časova4780 din.
Individualni kurs (1 polaznik) 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova10000 din.
*Cene konverzacijskih kurseva engleskog jezika se odnose na ceo kurs i iste su za sve kategorije učenika. Za polaznike konverzacijskih kurseva izdavanje sertifikata i materijal za učenje su besplatni!

Cene ubrzanih konverzacijskih kurseva engleskog jezika*

Broj polaznika u grupiNedeljnoUkupnoCena*
Grupna nastava (4 – 6 polaznika) 3 dana po 2 časa (90min.)9 dvočasa/18 časova5900 din.
*Cene ubrzanih konverzacijskih kurseva engleskog jezika se odnose na ceo kurs i iste su za sve kategorije učenika. Za polaznike konverzacijskih kurseva izdavanje sertifikata i materijal za učenje su besplatni!

Cene kurseva engleskog jezika za decu u mesečnim ratama*

Broj polaznika u grupiNedeljnoCena
Grupna nastava (4 – 6 polaznika) 2 dana po 60min/8 časova od 60min.2850 din.
Poluindividualne grupe (2 – 3 polaznika) 2 dana po 60min/8 časova od 60min.4000 din.
Individulni kurs (1 polaznik) 2 dana po 60min/8 časova od 60min.7200 din.
*Popusti za decu: popust za drugo dete iz iste porodice je 20%, za treće dete je 30%, četvrto dete 40% i peto dete 50%! (Ovi popusti važe za grupnu nastavu.)

Cene radionica engleskog jezika

Broj polaznikaCena
Prisustvo na radionici za učenike naše škole (5-15 polaznika) 300 din.
Prisustvo na radionici za ostale (5-15 polaznika) 500 din.

Cene INDIVIDUALNIH časova engleskog jezika*

Vrsta individualnog časa 1. čas Cena
Individualni čas u školi, cena za nove učenike90 min.1300 din.
Individualni čas u školi, cena za redovne učenike90 min.1250 din.
Individualni čas u školi, cena za stalne učenike90 min.1200 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za nove učenike90 min.650 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za redovne učenike90 min.625 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za stalne učenike90 min.600 din.
Individualni čas u školi, cena za nove učenike60 min.1000 din.
Individualni čas u školi, cena za redovne učenike60 min.950 din.
Individualni čas u školi, cena za stalne učenike60 min.900 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za nove učenike60 min.550 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za redovne učenike60 min.525 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za stalne učenike60 min.500 din.
Poluindividualni čas u školi (troje ili četvoro na času)60-90 min.500 din.
Individualni čas za decu u školi90 min.1200 din.
Individualni čas za decu u školi60 min.900 din.
Poluindividualni čas za decu u školi (dvoje na času)90 min.600 din.
Poluindividualni čas za decu u školi (dvoje na času)60 min.450 din.
Poluindividualni čas za decu u školi (troje ili četvoro na času)90 min.500 din.
Poluindividualni čas za decu u školi (troje na času)60 min.400 din.
Poluindividualni čas za decu u školi (četvoro na času)60 min.350 din.
Individulni čas (za decu do 5 god.) 45min.850 din.
Individualni čas kod Vas, za odrasle i decu60-90 min.1500 din.
Poluindividualni čas kod Vas (dvoje na času), za odrasle i decu60-90 min.750 din.
*Popust za individualne časove: Ukoliko uplatite odjednom 8 individualnih dvočasa, dobijate 10% popusta na taj iznos!
*Učenici koji pohađaju individualne ili poluindividualne časove, status redovnog učenika stiču nakon pohađanja 24 dvočasa ili časova u trajanju od 60 min, dok status stalnog učenika stiču nakon pohađanja 48 dvočasa ili časova u trajanju od 60 min.
*Svi učenici koji steknu status privilegovanih učenika, nakon ostvarenog izuzetnog uspeha ili nakon višegodišnjeg pohađanja časova ili kurseva u našoj školi, kurseve i/ili časove plaćaju po posebnoj ceni, formiranoj za privilegovane učenike.
*Ukoliko nije naglašeno drugačije, cene važe za sve kategorije učenika.

Cene kurseva NEMAČKOG JEZIKA u mesečnim ratama*

Broj polaznika u grupiNedeljnoUkupnoRegularna cenaAkcijska cena*
Grupna nastava (2 – 6 polaznika) 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno9000 din.5200 din.
Individulni kurs (1 polaznik)* 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno16000 din.13600 din.
*Svi kursevi mogu da se plaćaju u mesečnim ratama, u gotovini ili čekovima građana, prvog časa u mesecu (odnosi se na mesec kursa, a ne na kalendarski mesec)! Za uplatu kursa odjednom, u gotovini, odobravamo popust od 10%!
*Akcijske cene koje su navedene su trenutne cene, i važe samo u toku trajanja ove akcije.

Cene kurseva ARAPSKOG, ŠVEDSKOG, NORVEŠKOG I GRČKOG JEZIKA* u mesečnim ratama*

Broj polaznika u grupiNedeljnoUkupnoRegularna cenaAkcijska cena*
Grupna nastava (2 – 6 polaznika) 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno9000 din.5200 din.
Individulni kurs (1 polaznik)* 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno16000 din.13600 din.
*Svi kursevi mogu da se plaćaju u mesečnim ratama, u gotovini ili čekovima građana, prvog časa u mesecu (odnosi se na mesec kursa, a ne na kalendarski mesec)! Za uplatu kursa odjednom, u gotovini, odobravamo popust od 10%!
*Akcijske cene koje su navedene su trenutne cene, i važe samo u toku trajanja ove akcije.
*Cene važe samo za samoorganizovane grupe.

Cene KURSEVA TURSKOG JEZIKA* u mesečnim ratama*

Broj polaznika u grupiNedeljnoUkupnoRegularna cenaAkcijska cena*
Grupna nastava (2 – 6 polaznika) 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno9000 din.4000 din.
Individulni kurs (1 polaznik)* 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno16000 din.8000 din.
*Svi kursevi mogu da se plaćaju u mesečnim ratama, u gotovini ili čekovima građana, prvog časa u mesecu (odnosi se na mesec kursa, a ne na kalendarski mesec)! Za uplatu kursa odjednom, u gotovini, odobravamo popust od 10%!
*Poseban popust za sve polaznike turskog jezika i srpskog jezika za strance u nasoj skoli i njihove najblize (roditelje, supruznike, decu, bracu i sestre): 10% popusta na opste kurseve engleskog jezika i 10% popusta na sve usluge prevodjenja.
*Akcijske cene koje su navedene su trenutne cene, i važe samo u toku trajanja ove akcije
*Cena važi samo za samoorganizovane grupe.

Cene INDIVIDUALNIH ČASOVA TURSKOG JEZIKA za decu i odrasle*

Vrsta individualnog časa1dvočasCena
Individualni čas kod nas 90min.1700 din.
Individualni čas kod Vas 90min.2900 din.
Online individualni čas 90min.1900 din.
Individualni čas srpkog za strance na turskom jeziku kod nas 90min.1700 din.
Individualni čas srpskog za strance na turskom jeziku kod Vas 90min.2900 din.
Online individualni čas srpskog za strance na turskom jeziku 90min.1900 din.
AKCIJA: Individualni čas turskog i srpskog za strance na turskom jeziku 60min.1000 din.
*Poseban popust za sve polaznike turskog jezika i srpskog jezika za strance u nasoj skoli i njihove najblize (roditelje, supruznike, decu, bracu i sestre): 10% popusta na opste kurseve engleskog jezika i 10% popusta na sve usluge prevodjenja.

Cene INDIVIDUALNIH ČASOVA NEMAČKOG, ARAPSKOG, ŠVEDSKOG, NORVEŠKOG, PeRSIJSKOG, MAĐARSKOG, KINESKOG I GRČKOG za decu i odrasle*

Vrsta individualnog časa1dvočasRegularna cena*Akcijska cena*
Individualni čas u školi, cena za nove učenike 90min.2300 din.2100 din.
Individualni čas u školi, cena za redovne učenike 90min.2100 din.1900 din.
Individualni čas u školi, cena za stalne učenike 90min.1900 din.1700 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za nove učenike 90min.1100 din.950 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za redovne učenike 90min.1000 din.850 din.
Poluindividualni čas u školi (troje na času), cena za nove učenike 90min.850 din.700 din.
Poluindividualni čas u školi (troje na času), cena za redovne učenike 90min.750 din.600 din.
Poluindividualni čas u školi (četvoro na času), cena za nove učenike 90min.650 din.550 din.
Poluindividualni čas u školi (četvoro na času), cena za redovne učenike 90min.600 din.500 din.
Individualni čas u školi, cena za nove učenike 60min.1750 din.1450
Individualni čas u školi, cena za redovne učenike 60min.1650 din.1350
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za nove učenike 60min.900 din.750 din.
Poluindividualni čas u školi (dvoje na času), cena za redovne učenike 60min.825 din.675 din.
Poluindividualni čas u školi (troje na času), cena za nove učenike 60min.600 din.500 din.
Poluindividualni čas u školi (troje na času), cena za redovne učenike 60min.550 din.450 din.
Poluindividualni čas u školi (četvoro na času), cena za nove učenike 60min.500 din.400 din.
Poluindividualni čas u školi (četvoro na času), cena za redovne učenike 60min.450 din.350 din.
*Popust za individualne časove: Ukoliko uplatite odjednom 8 individualnih dvočasa, dobijate 10% popusta na taj iznos!
*Akcijske cene koje su navedene su trenutne cene, i važe samo u toku trajanja ove akcije.
*Učenici koji pohađaju individualne ili poluindividualne časove, status redovnog učenika stiču nakon pohađanja 24 dvočasa ili časova u trajanju od 60 min, dok status stalnog učenika stiču nakon pohađanja 48 dvočasa ili časova u trajanju od 60 min.
*Svi učenici koji steknu status privilegovanih učenika, nakon ostvarenog izuzetnog uspeha ili nakon višegodišnjeg pohađanja časova ili kurseva u našoj školi, kurseve i/ili časove plaćaju po posebnoj ceni, formiranoj za privilegovane učenike.
*Ukoliko nije naglašeno drugačije, cene važe za sve kategorije učenika.

Srpski za strance/Serbian for Foreigners*

Vrsta individualnog časa1 dvočasRedovna cenaAkcijska cena*
Individualni dvočas90min.2100 din.1300 din.
Vrsta kursaBroj polaznikaUkupnoRedovna cena kursa u mesecnim ratama Akcijska cena*
nivo A1 i A22-6 polaznika(8 dvocasa) mesečno6200 din.4800 din.
nivo B1, B2, C1, C22-6 polaznika(8 dvocasa) mesečno6200 din.5200 din.
*Cena važi samo za samoorganizovane grupe.

CeneINDIVIDUALNIH ČASOVA ARAPSKOG JEZIKA

Vrsta individualnog časa1dvočasRedovna cenaAkcijska cena
Individualni dvočas90 min.2100 din.1900 din.
Poluindividualni dvočas90 min.1100950 din.

CeneINDIVIDUALNIH ČASOVA JAPANSKOG, ŠPANSKOG, ALBANSKOG I ČEŠKOG JEZIKA

Vrsta individualnog časa1dvočasRedovna cenaAkcijska cena
Individualni dvočas90 min.2100 din.1700 din.
Poluindividualni dvočas90 min.950850 din.

Cene individualnih časova Francuskog jezika

Vrsta individualnog časa1dvočasRedovna cenaAkcijska cena
Individualni dvočas90 min.2100 din.1300 din.
Poluindividualni dvočas90 min.800650 din.

Cene kurseva FRANCUSKOG JEZIKA u mesečnim ratama*

Broj polaznika u grupiMesečnoRedovna cenaCena
Grupna nastava (2 - 6 polaznika)8 dvočasa6200 din.4800 din.
*Cena važi samo za samoorganizovane grupe.

Cene kurseva ostalih jezika u mesečnim ratama*

Broj polaznika u grupiNedeljnoUkupnoCena
Grupna nastava (2 - 6 polaznika) 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno4800 din.
Individualna kurs (1 polaznik), cena za nove učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno104000 din.
Individualna kurs (1 polaznik), cena za redovne učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno10000 din.
Individualna kurs (1 polaznik), cena za stalne učenike 2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno9600 din.
*Svi kursevi mogu da se plaćaju u mesečnim ratama, u gotovini ili čekovima građana, prvog časa u mesecu (odnosi se na mesec kursa, a ne na kalendarski mesec)! Za uplatu kursa odjednom, u gotovini, odobravamo popust od 10%!
*Učenici koji pohađaju individualne ili poluindividualne časove, status redovnog učenika stiču nakon pohađanja 24 dvočasa ili časova u trajanju od 60 min, dok status stalnog učenika stiču nakon pohađanja 48 dvočasa ili časova u trajanju od 60 min.
*Ukoliko nije naglašeno drugačije, cene važe i za decu i za odrasle, odnosno za sve kategorije učenika.

Cene INDIVIDUALNIH časova ostalih jezika*

Vrsta individualnog časa 1dvočas Cena*
Individualni čas u školi, cena za nove učenike90 min.1300 din.
Individualni čas u školi, cena za redovne učenike90 min.1250 din.
Individualni čas u školi, cena za stalne učenike90 min.1200 din.
Individualni čas kod Vas90 min.1500 din.
Poluindividualni čas kod Vas (dvoje na času)90 min.750 din.
*Popust za individualne časove: Ukoliko uplatite odjednom 8 individualnih dvočasa, dobijate 10% popusta na taj iznos!
*Učenici koji pohađaju individualne ili poluindividualne časove, status redovnog učenika stiču nakon pohađanja 24 dvočasa ili časova u trajanju od 60 min, dok status stalnog učenika stiču nakon pohađanja 48 dvočasa ili časova u trajanju od 60 min.
*Ukoliko nije naglašeno drugačije, cene važe i za decu i za odrasle, odnosno za sve kategorije učenika.
*Sav materijal potreban za učenje (knjigu, radnu svesku i audio fajlove) dobijate od nas u elektronskom formatu na mejl ili u vidu skripti na Vašu kućnu adresu.

Cene ONLINE kurseva za sve jezike u mesečnim ratama*

Broj polaznika u grupiNedeljnoUkupnoCena
Individulni kurs (1 polaznik)2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno9600 din.
Poluindividulni kurs (2 polaznika)2 dana po 2 časa (90min.)8 dvočasa/16 časova mesečno4800 dinara

Cene ONLINE INDIVIDUALNIH ČASOVA NEMAČKOG JEZIKA*

Vrsta individualnog časa1dvočasRegularna cenaAkcijska cena*
Individulni ONLINE dvočas90min.1700 din.1500 din.
Individulni ONLINE čas60min.1300 din.1100 din.

Cene ONLINE INDIVIDUALNIH ČASOVA ARAPSKOG, ŠVEDSKOG, NORVEŠKOG I GRČKOG JEZIKA*

Vrsta individualnog časa1dvočasRegularna cenaAkcijska cena*
Individulni ONLINE čas90min.2000 din.1600 din.

Cene ONLINE INDIVIDUALNIH ČASOVA OSTALIH JEZIKA*

Vrsta individualnog časa1dvočasCena
Individulni ONLINE čas90min.1300 din.
Individulni ONLINE čas60min.1000 din.
*Popust za individualne časove: Ukoliko uplatite odjednom 8 individualnih dvočasa, dobijate 10% popusta na taj iznos!
*Za Online časove potrebni su Vam kompjuter i pristup internetu (stabilna internet veza, instaliran i funkcionalan Skype program i mikrofon).
*Sav materijal potreban za učenje (knjigu, radnu svesku i audio fajlove) dobijate od nas u elektronskom formatu na mejl ili kao kopije na Vašu kućnu adresu.
*Uplate ONLINE časova se vrše na račun škole, u bilo kojoj banci ili pošti u Srbiji.

Prevodilačke usluge:

 • Hitne usluge prevođenja rade se odmah!
 • Cenovnik usluga prevođenja zavisi od mnogih faktora kao sto su: obim teksta, rok za predaju prevedenog materijala, složenost dokumenata i način obrade.
 • Tržišni uslovi poslovanja i postojanja na tržištu RS određuju cene prevođenja.
 • Prevodilačka strana je mera za formiranje cene.
 • Strana podrazumeva 1800 slovnih mesta računajući i razmake.
 • Cene usluga su u dinarskoj protivrednosti računato po zavničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Pismeno prevođenje

 • Prevod sa sudskom overom - engleski jezik, 1 autorska strana 10€
 • Prevod sa stranog jezika/na strani jezik, 1 autorska strana 10 - 30€

Usmeno prevođenje

 • 1 sat simultanog prevođenja 100 - 300€
 • 1 sat konsekutivnog prevođenja 50 - 100€
 • Prevodjenje po danu 50 - 100€

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na sajtu skolatulumba.com, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja škole "Tulumba" su zabranjeni.

“Drugarica mi je preporucila školu „Tulumba“. Cena je vrlo pristupačna i jedan je od najvežnijih razloga...”

Ivana Veljković
18. 05. 2011.

detaljnije

“Veoma sam zadovoljna prostorijama, nastupom predavača, kao i konceptom časa. Obaveštena sam o svim bitnim pitanjima...”

Slavica Petrović
18.05.2011.

detaljnije

„Zadovoljan sam konceptom časova, ljubaznošću, cena je povoljna...”

Rođa Gvozdenović
10.06.2011.

detaljnije